Skład Kolegium Sędziów

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM SĘDZIÓW

Michał Proc

SZEF REFERATU OBSAD

Robert Zieliński

SZEF REFERATU SZKOLENIA


Michał Sosin

SZEF KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

Katarzyna Miłobędzka

DYSCYPLINA

Michał Gbur


Polecamy