Ostatnie 30

Zmar? Zbyszek Jedli?ski

16/01/2018
Z ogromnym ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 4 stycznia, w wieku 69 lat zmar? Zbyszek Jedli?ski, "Czarodziej z Bielan", Mistrz Polski z AZS AWF Warszawa w 1967 roku. Nabo?e?stwo ?a?obne odb?dzie si? w pi?tek 19 stycznia o godz. 9.00 w ko?ciele ?w. Marii Magdaleny na warszawskim Wawrzyszewie ul. W髄czy?ska 64. Cze?? Jego pami?ci.

Polecamy