Start

Po turniejach o rozstawienie w Dywizji "A" OOM

12/11/2017
Bez pora?ki zako?czyla udzia? w turnieju w Szczyrku reprezentacja Mazowsza ch?opc體, kt髍a rozstawina b?dzie w grupie fina?owej z Kujawsko-Pomorskim (4) i Dolno?l?skim (5) oraz drugim zespo?em z turnieju bara?owego. Nie uda?o si? to dziewcz?tom, kt髍e zaj??y w swoim turnieju 3 miejsce (pora?ki z Wielkopolsk? i Pomorzem) i w grupie fina?owej OOM gra? b?d? z Wielkopolskim (2) i ?odzkim (6). Turieje potwierdzi?y du?y potencja? naszych kadr i mo?liwo?ci walki o najwy?sze trofea w fina?ach OOM. Obu reprezentacjom gratulujemy udanych wyst?p體.

Polecamy