Ostatnie 30

Turnieje Niepodleg?o?ci

24/10/2017

Warszawski Okr?gowy Zwi?zku Koszykˇwki Wojewˇdztwa Mazowieckiego zaprasza na Turnieje z okazji Dnia Niepodleg?o?ci.

W dniach 10-12.11.2017r. dziewcz?ta zagraj? w Piasecznie, a ch?opcy na Ochocie.

B?d? to sprawdziany selekcyjno - naborowe do KWM na rok 2018 (rocznik 2005).

Zg?oszenia prosz? przesy?a? na adres biuro@wozkosz.pl do 30 pa?dziernika.

á


Polecamy