Ostatnie 30

Turniej junior體 i klinika trenerska w Radomiu

11/09/2017
WOZKosz WM zaprasza do ogl?dania Mi?dzynarodowego Turnieju Junior體 "ROSA CUP" w dniach 14-17 wrze?nia podczas kt髍ego w sobot?, 16 wrze?nia odb?dzie si? klinika trenerska. Udzia? w tej klinice potwierdzony stosownym za?wiadczeniem jest r體nowa?ny z zaliczeniem przedsezonowej konferencji licencyjnej co warunkuje otrzymanie licencji okresowej na sezon 2017/18. Zapraszamy.

Polecamy