Start

Turniej Nadziei Olimpijskich

23/12/2017
Pomi?dzy ?wi?tami Bo?ego Narodzenia a Nowym Rokiem w ?yrardowie odb?dzie si? Turniej Nadziei Olimpiskich z udzia?em reprezentacji narodowych dziewcz?t U15 W?gier, S?owacji, Czech i Polski. Zapraszamy do ogl?dania.

Polecamy