Start

17/07/2018

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w wieku 80-ciu lat zmar? Jerzy Piskun zawodnik KKS Polonia Warszawa, wielokrotny reprezentant naszego kraju, dwukrotny olimpijczyk, wicemistrz Europy z 1963 r. wybitny sportowiec.
Cze?? Jego Pami?ci.

á

22/01/2018

Zapraszamy do korzystania z nowej strony Zwi?kzu.

new.wozkosz.pl

16/01/2018
Z ogromnym ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 4 stycznia, w wieku 69 lat zmar? Zbyszek Jedli?ski, "Czarodziej z Bielan", Mistrz Polski z AZS AWF Warszawa w 1967 roku. Nabo?e?stwo ?a?obne odb?dzie si? w pi?tek 19 stycznia o godz. 9.00 w ko?ciele ?w. Marii Magdaleny na warszawskim Wawrzyszewie ul. Wˇlczy?ska 64. Cze?? Jego pami?ci.
05/01/2018

W zwi?zku ze zwi?kszajac? si? agresj? kibicˇw podczas meczˇw, Zarz?d WOZKosz WM wyda? o?wiadczenie.

Link do artyku?u Gazety Wyborczej

30/12/2017
24/12/2017
Do dnia 28.12.2017 czekam na zg?oszenia dru?yn do rozgrywek U11 (2007 i m?odsi). Prosz? wys?a? e-zg?oszenie w systemie ESOR. Prosz? tam wpisa? dane kontaktowe do trenera. Procedura zg?osze? taka sama jak w przypadku innych rocznikˇw.

Kluby, ktˇre ju? si? zg?osi?y s? widoczne na stronie rozgrywki.wozkosz.pl
23/12/2017
Pomi?dzy ?wi?tami Bo?ego Narodzenia a Nowym Rokiem w ?yrardowie odb?dzie si? Turniej Nadziei Olimpiskich z udzia?em reprezentacji narodowych dziewcz?t U15 W?gier, S?owacji, Czech i Polski. Zapraszamy do ogl?dania.
22/12/2017

Zarz?d WOZKosz WM ?yczy wszystkim zdrowych i spokojnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia.
18/12/2017
W finale rocznika 2006 podczas XXV Turnieju ?wi?tecznego Minikoszykˇwki w Pruszkowie MKS Grˇjec pokona? w finale MKS MOS Katowice, a UKS AK Komorˇw wygra? z MUKS Pivot Piastˇw w roczniku 2007.

18/12/2017

Mi?dzyszkolny Klub Sportowy Piotrˇwka Radom serdecznie zaprasza na 7 Radom Basket Cup 2018 - Mi?dzynarodowy turniej koszykˇwki ch?opcˇw dla rocznikˇw 2005, 2006, 2007 organizowany w terminie od 17-20.05.2018.

Zg?oszenia prosz? kierowa? na adres mkspiotrowka@wp.pl lub przez formularz zg?oszeniowyna stronie turnieju www.radombasketcup.pl do dnia 31.01.2018.

Szczegˇ?owe informacje znajdziecie Pa?stwo w za??czniku.

Strona główna Kalendarz imprez


Polecamy